Nordrhein-Westfalen vernetzt
 
Drucken
 

Fúinn

Is cumann cláraithe neamhbhrabúsmhar é an Cumann Gearmánach-Éireannach Dlíodóirí agus Gnó.

Is cumann gairmiúil déthaobhach é agus faoi láthair tá breis is 180 ina mbaill de, sa Ghearmáin agus in Éirinn. Cuireann an cumann fóram Gearmánach-Éireannach ar fáil do dhlíodóirí, chomhairleoirí cánach, chuntasóirí agus ghnólachtaí. De réir a Airteagal Comhlachais tá sé de chuspóir ag an Chumann naisc phearsanta agus ghairmiúla idir Gearmánaigh agus Éireannaigh a chothú agus a fhorbairt.

Bíonn an Cumann Gearmánach-Éireannach Dlíodóirí agus Gnó ag saothrú chun dlíthe na hEorpa a chomhchuibhiú ar leibhéil éagsúla agus chun eolas a dhoimhniú ar rialacháin dlí agus eacnamaíochta sa dá thír. Chun sin a bhaint amach, déantar eolas a bhailiú agus a mhalartú, déantar ailt a fhoilsiú in irisí, déantar léachta agus cruinnithe a eagrú sa Ghearmáin agus in Éirinn, agus déantar áiseanna oiliúna a éascú do bhaill óga sa dá thír.

Is í buaic gach bliana ná an chomhdháil bhliantúil ag a mbíonn léachtóirí aithnidiúla cumasacha ón saol eolaíochta, polaitíochta agus gnó ag plé ábhar speisialta i dteannta rannpháirtithe ó Éirinn agus ón Ghearmáin.

Ba í an chomhdháil i Luimneach, 31ú Lúnasa - 1ú Meán Fómhair 2006, an chéad chomhdháil Éireannach a reáchtáileadh taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath agus ba é "Is the European Labour Market overregulated?" an teideal a bhí uirthi. Maireann an chomhdháil sin chomh maith leis an chomhdháil a bhí ann i mBaile Átha Cliath ar an 10ú is an 11ú Márta 2005 i gcuimhne na ndaoine go fóill. Ar an ócáid sin mhalairt 3 Airí rialtais, an tUasal Brian Cowen ina measc, agus léachtóirí eile d'ard-chaighdéan a dtuairimí ar an Chonradh Bunreachtúil na hEorpa le 140 rannpháirtithe.

Ba in Frankfurt, ar an 7ú Meán Fómhair 2007, a bhí comhdháil na bliana 2007 ar siúl ag plé leis an ábhar "The Development of the Financial Centres Germany and Ireland in the European Market". Is cinnte go raibh deis ag gach rannpháirtí a chuid tairbhe ghairmiúil agus phearsanta a bhaint as an imeacht seo arís.

Cloch mhíle a bhí sa bhliain 2008 don Chumann mar bunaíodh i 1988 é - 20 bliana ó shin. Dá bharr sin, bhí an chomhdháil bhliantúil ar siúl in Oileán Rügen sa Mhuir Bhailt, áit a dtugtar "Nice an Tuaiscirt" uirthí. Ionad saoire tarraingteach cois farraige a bhí san óstán "Kurhaushotel Binz" agus a thimpeallacht amha. Ba é ábhar na comhdhála ná "Atmospheric Change - Environmental Laws in Ireland and Germany." Cuireadh deireadh leis an chomhdháil maidin Dé Sathairn an 6ú Meán Fómhair 2008 le hilchomórtas gailf Gearmánach-Éíreannach ag "Sassnitz Golf Club" agus oíche Shathairn leis an Charity Dinner, imeacht a bhí comheagraithe leis an "Ireland Fund of Germany" agus a raibh Ambasadóir na hÉireann David Donoghue chomh maith leis an Aire Chomhshaoil John Gormley ag freastal air. Bronnadh "An Duais" nó an "German - Irish Business Award" ar mhic léinn agus ollscoileanna sa Ghearmáin agus in Éirinn do ghníomhaíochtaí agus thionscnaimh speisiálta déthaobhacha, ag cothú naisc nua agus ag neartú seannaisc ollscoile agus cairdeas idir an dá thír, go háirithe idir an t-aos óg. Tá "An Duais" urraithe ag cúpla de na ballchomhlachtaí: DIJW/GILBA, BIM, IDA, Tourism Ireland agus Enterprise Ireland. Dá bharr sin, is feidir an duais sin a leithdháileadh do 3 thionscnamh mhic léinn nó ollscoile gach bliain.

Sa bhliain 2009 bhí comhdháil bhliantúil an Chumainn ar siúil sa Law Society, BÁC, ar an 22ú Bealtaine agus "Competition Law in Ireland and Germany" an t-ábhar a bhí le plé ann.

Ba é ar an 14ú Bealtaine 2010, a phill an Cumann ar ais chun Law Society agus iad na h-ábhair a bhí le plé ann ná gnáthchúrsaí dlí an lae agus Conradh Liospoin agus a impleachtaí.

Tá an Cumann Gearmánach-Éireannach Dlíodóirí agus Gnó faoi phatrúnacht an dá ambásadóir, Ambasadóir na Gearmáine i mBaile Átha Cliath agus Ambasadóir na hÉireann i mBeirlín.

Téigh i dteagbháil linn:

Deutsch-Irische Juristen- und Wirtschaftsvereinigung e. V.
c/o 
Rechtsanwalt Elmar Conrads-Hassel
Mozartstraße 5
53115 Bonn
An Ghearmáin
Fón: 0049 228 96399 121
Facs: 0049 228 96399 122
R-phost: