Nordrhein-Westfalen vernetzt
 
Drucken
 

Cartlann imeachtaí

0-22 Meán Fómhair 2018
Comhdháil bhliantúil – 30 bliana Cumann Gearmánach-Éireannach Dhlíodóirí agus Ghnó (GILBA), Baile Átha Cliath


20 Meán Fómhair 2018
Dlí-Chumann na hÉireann, Plás Blackhall, Baile Átha Cliath 7
- 6.00 i.n.   Teacht/Clárú
6.20 i.n.     Fáilte & Tabhair isteach
6.30 i.n.     Léiriúchán agus Seoltaí

                    30 bliana – Cumann Gearmánach-Éireannach Dhlíodóirí agus Ghnó (GILBA)
                    H.E. Deike Potzel, Ambasadóir na Gearmáine, Patrún GILBA
                    Patrick Dorgan, Leas-Uachtarán, Dlí-Chumann na hÉireann
                    Donnacha Curley, Uachtarán, Cumann na nGníomhairí Paitinne agus Marcanna Trádála
7.30 t.i.      Fáiltiú

21 Meán Fómhair 2018
Na Ceithre Cúirteanna (The Four Courts), Cé na nÓstaí, Baile Átha Cliath
9.30 r.n.     Clárú
9.45 r.n.     Fáilte & Tabhair isteach
                     The Honourable Mr. Justice Liam McKechnie, Supreme Court
                     Elmar Conrads-Hassel, Uachtarán GILBA
10.00 r.n.    SEISIÚN I: Turas treoraithe tríd an fhoirghneamh stairiúil
11.00 r.n.    Caife
11.30 r.n.    SEISIÚN II: The Judicial System in Ireland
                      The Honourable Mr. Justice Liam McKechnie, Supreme Court
                      The Honourable Mr. Justice Gerard Hogan, The Court of Appeal
1.00 i.n.     Lón éadroim sna Ceithre Cúirteanna 
2.00 i.n.     Deireadh sheisiúin maidne na comhdhála
                  Siúlóid / Marcaíocht chuig an Chumann Onórach Óstaí an Rí (Honorable Society of King's Inns)
Cumann Onórach Óstaí an Rí  (Honorable Society of King's Inns), Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1
2.30 i.n      SEISIÚN III: CCB an Chumainn Ghearmánaigh-Éireannaigh Dhlíodóirí agus Ghnó
4.00 i.n.     Caife
4.30 i.n.     Fáiltiú
                  Tom Creed, SC, Chairman, Bar Council of Ireland 
4.10 i.n.     SEISIÚN IV: Digitalisation/Digital Transformation
                      Chair: Marcus Metz, GILBA
                      Co-Chair: Lothar Köhl, GILBA
                      Dr Jill Cousins, Director & CEO, The HUNT Museum, Luimneach
                      Dr Matthias Lachenmann, Pauly & Partner Rechtsanwälte, Bonn
                      Niall O`Donnellan, Head of ICT & International Services Division, Enterprise Ireland, BÁC
                      Shane Nolan, Divisional Manager, Content, Consumer & Business Services IDA, BÁC
6.30 i.n.      Fáiltiú

22.Meán Fómhair 2018
Teacht cónaithe Ambasadóir na Gearmáine chun na hÉireann
Danesfield, 1 Ardán Radharc na Mara, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 4
7.00 t.i.         Fáiltiú manglaim 
7.30 t.i.         Charity Dinner
                     in éineacht leThe Ireland Funds Germany e. V.
                       Aoi: A..S. Deike Potzel, Ambasadóir na Gearmáine chun na hÉireann
                       Aoi oinigh & Aoi-chainteoir: 
                       Professor Dr Martin Selmayr, Ard-Rúnaí an Choimisiúin Eorpaigh

Clár & Clárú Comhdháil bhliantúil Dublin 2018 
Cuireadh Charity Dinner Charity Dinner 2018
Cárta freagra Charity Dinner Charity Dinner 2018 (Registration)
7-9 Iúil 2017
GILBA Conference, Lobháin, An Bheilg 

The Leuven Institut for Ireland in Europe (iar-choláiste na hÉireann),  Janseniusstraat 1, 3000 Lobháin (Leuven), An Bheilg

7 Iúil
6.40 t.i.  An Chéad Léacht

                    Alexander Graf Lambsdorff, Leas-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa
                    The political landscape in Europe after Britain’s  Brexit Decision
7.30 t.i.  Dinnéar Buifé
                   Aoi: A Shoilse, Ambasadóir na hÉireann chuig an Bheilg, Eamonn Mac Aodha

8 Iúil
11.00 r.n. Cuairt ar Halla na Cathrach Lobháin and caint ghairid ar stair Chathair  Lobháin
12.30 t.i.  Lón éadroim san Leuven Institute 
1.30 t.i.    Fáiltiú  

  • David Grant, The Leuven Institute for Ireland in Europe
  • Elmar Conrads‐Hassel, Uachtarán, Cumann Gearmánach-Éireannach Dhlíodóirí agus Ghnó


2.00 t.i. Seisiún I: State Aid and Anti Trust Regulation in the EU   

  • Angeline Woods, Principal Associate, Freshfields Bruckhaus   Deringer LLP, Brussels
  • Ursula O’Dwyer, Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Brussels
  • Benoit Keane, Principal, Keane Legal, Brussels  

4.00 t.i. Seisiún II: Brexit and its implications for Ireland and Germany 

  • Christina Tritz, Regional Representation of Baden Wuerttemberg  to the EU (Vertretung des Landes Baden ‐ Württemberg bei der  Europäischen Union), Brüssel
  • Guy Ooms, Irish Belgian Business Association, Brussels
  • Dr Heiko Willems, Head of Department Law, Competition  and Consumer Policy, Federation of German Industries  (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI), Brussels
  • Tom Moylan, Irish EU Affairs Communication Consultant,  Brussels 


7.30 t.i.  Charity Dinner san Leuven Institute  
                   Aoi oinigh: A Shoilse,  Ambasadór na hÉireann chuig an Ghearmáin, Michael Collins

9 Iúil
Imeacht

Clár & clárú Leuven 2017 + Charity Dinner Leuven 2017
Lóistín ar champas RESERVATION FORM

6 Meitheamh 2015

Comhdháil Bhliantúil, Sligeach
Coláiste San Aingeal, Loch Gile, Sligeach

Commercial Dispute Resolution and Commercial Mediation in Ireland and Germany

Léachtóirí:
Kevin O'Higgins, Dlíodóir, Uachtarán Dhlí-Chumann Corpraithe na hÉireann
Cormac Little, Comhpháirtí ag William Fry Solicitors, BÁC
Dr Daniel Simms, Abhcóide, LLM, BÁC
Brian Speers, Comhpháirtí bhainistiochta ag CMG, Béal Feirste
Christopher Callan, Comhpháirtí ag Callan Tansey Solicitors, Cathair Sligigh
Duncan S. Grehan, Dlíodóir, Duncan Grehan & Partners, BÁC

Fáiltiú oíche eagraithe lena Shoilse, Ambasadór na Gearmáine chuig Eíreann, An t-Uasal Matthias Höpfner

Clár & Clárú Sligo 2015